Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Pályázat

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Hatósági-Igazgatási-Műszaki igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Településrendezési tervek, vízjogi engedélyek, közútkezelői engedélyek, településüzemeltetési feladatok, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1.számú melléklet 14;20;26;32 pontjai szerinti végzettség, kiemelten a 32.pontban megjelölt végzettségek,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Főiskola, környezetvédelmi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési felsőfokú képesítés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • Pályázó nyilatkozata, arról, hogy személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rádiné dr. Tabi Anita nyújt, a +3676575100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6114 Bugac, Béke utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKH/817-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Elektronikus úton Rádiné dr. Tabi Anita jegyző részére a jegyzo@bugac.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Rádiné dr. Tabi Anita jegyző, Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bugac.hu - 2022. szeptember 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
2022-09-08
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu