Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Pályázati felhívás

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bugac Nagyközségi Önkormányzat védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Szabadság tér 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet szerinti területi védőnői feladatok ellátása és a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, védőnői oklevél,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság igazolása
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • Pályázó nyilatkozata, arról, hogy személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rádiné dr. Tabi Anita nyújt, a +3676575100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Bugac Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (6114 Bugac, Béke utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKH/656-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
 • Elektronikus úton Rádiné dr. Tabi Anita részére a jegyzo@bugac.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bugac.hu - 2022. július 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 
2022-07-06
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu