Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Álláshirdetés

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2 évig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok: Önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés stb.) A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlése, adózók értesítése stb).ASP adó szakrendszerben határozatok meghozatala.Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL.tv. alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Ügyfélfogadás az általa intézett ügyekben. Adóellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, Érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP önkormányzati alkalmazásközpont ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes önéletrajz
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat -tételi kötelezettség vállalásáról
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rádiné dr. Tabi Anita nyújt, a 76/575-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6114 Bugac, Béke utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKH/934/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Rádiné dr. Tabi Anita részére a jegyzo@bugac.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Rádiné dr. Tabi Anita, Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 10.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el, a hivatalt fenntartó Önkormányzatok Polgármestereinek egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.bugac.hu - 2020. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
2020-10-14
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu