Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Álláshirdetés

Rigó József Általános Művelődési Központ és Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Rigó József ÁMK Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2 év 5 hónap-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása az intézményvezető szakmai irányításával

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • képesítést/végzettséget igazoló okiratok másolata
  • szakmai önéletrajz
  • a Kjt. 20. § (1) bekezdése szerint a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges feltételek megléte (büntetlen előélet, tizennyolcadik életév betöltése, magyar állampolgárság

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. február 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Endre Edit nyújt, a 76-372520 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Rigó József Általános Művelődési Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (6114 Bugac, Béke utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKH/IFT/1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Személyesen: Endre Edit, Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 13.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: munkáltatói jogkör gyakorlója (intézményvezető) önállóan

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bugac.hu - 2020. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
2020-01-21
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu