Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
BUGAC- és BUGACPUSZTAHÁZA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Család és gyermekjóléti szolgálat

Családsegítők:  Fodor Kitti
                        Szatmári Anett 30/190-1926

Ügyfélfogadási idő:

           Bugac Béke u. 4.                          Bugacpusztaháza Számadó u. 28.

Hétfő              8.00-14.00                              13.00-15.00 (páros hetek)
Kedd              8.00-12.00  13.00-16.00               nincs ügyfélfogadás
Szerda           8.00-14.00                              9.00-11.00 (páratlan hetek)
Csütörtök       nincs ügyfélfogadás                      nincs ügyfélfogadás
Péntek           8.00-12.00  13.00-16.00               nincs ügyfélfogadás

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés feladatait, valamint a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.

A családsegítés keretében az intézmény biztosítja:

 •  a szociális-, életvezetési- és mentálhigiénés tanácsadást,
 • a tájékoztatást, ügyintézési segítséget a szociális, családtámogatási és társadalom-biztosítási ellátások, szociális szolgáltatások formáiról, az ezekhez való hozzájutás módjáról,
 • a családsegítést, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére való tanácsadást,
 • a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

 

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jelzőrendszeri tagok jelzik, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

Az ellátás igénybevétele önkéntes és ingyenes.

 

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében az intézmény biztosítja:

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy elősegítse az illetékességi területen lévő gyermekek védelmét, testi-, értelmi-, érzelmi-, erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelkedést. Célja, hogy hozzájáruljon veszélyeztetettségük megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez, illetve segítse a kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezését. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jelzőrendszeri tagok kötelező jelzésén túl jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet szolgálatunk felé.

Az ellátás igénybevétele lehet önkéntes, de a gyermek veszélyeztetettsége esetén kötelező. Minden esetben ingyenes.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 • a szabadidős programok szervezése,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 • kezdeményezni
  • egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
  • szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
  • egészségügyi ellátások igénybevételét.
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu