Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
"BUGAC KÖZSÉGÉRT" kitüntetettek


1988.
ARANYKALÁSZ MG. SZAKSZÖVETKEZET
KEFAG BUGACI ERDÉSZET


1989.
DR. SZABÓ GÁBOR (állatorvos)
SZEMERÉDY FERENCNÉ (isk. ig. h.)

1990.
LESTÁK SÁNDORNÉ (nyugdíjas védőnő)
HERBÁLY JÁNOSNÉ (tanárnő)

1991.
ABONYI IMRE (fogathajtó világbajnok)
HABSELYEM BUGACI ÜZEMÉNEK KOLLEKTÍVÁJA

1992.
ÁLTALÁNOS ISKOLA KOLLEKTÍVÁJA
ID. HORVÁTH PÁL (nyugdíjas)

1993.
DR. HORVÁTH LÁSZLÓ (erdészetvezető)
ID. ANDROVICZ JÁNOS (magánkereskedő)

1994.
GYUKICS ANTALNÉ (nyugdíjas vez. óvónő)
KÖZSÉGI ÓVODA

1995.
JUHÁSZ LÁSZLÓ (fogathajtó világbajnok)
BUGACI CSÁRDA KFT

1996.
PAPP LAJOSNÉ (pedagógus)
JAMBRIK MIHÁLYNÉ (körzeti ápolónő)

1997.
SINKÓ SÁNDOR (POSZTUMUSZ)
ZELEI BÉLÁNÉ (pedagógus)

1998.
SALLAI GYULÁNÉ (üzletvezető)
BALOGH ISTVÁNNÉ (magánkereskedő)

1999.
KISS ADORJÁN (nyugdíjas term. ügyintéző)
BUGAC TOURS KFT.

2000.
KOVÁCS GYÖRGY
LÁZÁR GYÖRGYNÉ
MAÁR ZOLTÁN
SZATMÁRI ISTVÁN


2001.
SZABÓNÉ THOLT TERÉZIA (Idősek Klubja vezetőhelyettese)
ENDRE IMRE

2002.
KÖZSÉGI GITÁREGYÜTTES TAGJAI
"ERŐS EMBEREK CSAPAT" TAGJAI


2003.
BÁTYAI ISTVÁNNÉ (nyugdíjas kereskedő)
RIGÓ JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA KONYHA KOLLEKTÍVÁJA

2004.
FEKETE JÓZSEF (pedagógus)
FEKETE JÓZSEFNÉ (pedagógus)

2005.
SÓDAR PÁL (ügyvezető igazgató KEFAG RT.)

2006.
LESTÁK SÁNDORNÉ (iskola igazgató)
FEHÉR SÁNDORNÉ (óvonő)

2007.
BERCZELI ISTVÁN (nyugdíjas pedagógus)
BERCZELI ISTVÁNNÉ (nyugdíjas pedagógus)

2008.
KÓSA ISTVÁN
(községi rendezvények tartásakor nyújtott önzetlen segítségéért)

KÁLMÁN LAJOS NÉPDALKÖR
több évtizedes közösségformáló tevékenységéért,
a település jó hírnevének öregbítéséért.

2009.
Karl Hans Koch és Heike Koch (vállalkozók)
"Árvalányhaj" Néptánccsoport


2010.

Csenki Zoltán
Több évtizedes közéleti munkájáért,
Bugacon eltöltött pedagógusi tevékenységéért.

Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete

( Bugac – Bugacpusztaháza települések közösségi életében való részvételükért, kiemelkedő tevékenységükért, Bugac hírnevének öregbítéséért.)

2011.
Virág Veronika (közalkalmazott)
(település közösségi életében végzett plusz munkájáért,
közösségformáló tevékenységéért)

Bugaci Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(több mint fél évszázados munkásságukért, a bajba jutottak megsegítésében végzett önzetlen munkájukért)

2012.
Abraham Hannelore
és a németajkúak bugaci kerekasztal társasága
(az új otthonuk, Bugac lakosainak szociális helyzetét javító és életkörülményeit szépítő önzetlen összefogás megszervezéséért.)

†Virág Mónika

(a bugaci iskolás gyermekek tanításában és nevelésében, a település közösségi életének építésében végzett tevékenységéért, valamint önzetlen képviselői munkája elismeréseként)

2013.
Herbály János
(gyémántokleveles nyugdíjas pedagógus,
a bugaci gyermekek nevelésében végzett munkájáért,
a közösségi életben betöltött szerepéért, a Bugacon élő emberek elmúlt évtizedeinek fotókban történt megörökítéséért.)

Szabó Lászlóné
(nyugdíjas pedagógus, 45 éves oktató-nevelő munkájáért, a bugaci iskolában eltöltött 38 éven át pedagógusként, osztályfőnökként, a közösségi életben vállalt szerepéért és közösségi munkájáért.)

2014.
Börcsök Erzsébet
Szatmáriné Sándor Olga

2015.
Juhász Károly
posztumusz
Borics Zoltánné

2016.
Egriné Kovács Judit
Polgárőr Szolgálat

2017.
Tholt János Zsolt
(az önzetlen, lelkes, lelkiismeretes edzői munkáért, amellyel a sportot népszerűsíti az óvodás és az iskolás gyermekek körében, a korosztályos labdarúgó bajnokságokon elért kiemelkedő-megyei,országos- sikerekért, a helyi utánpótlás neveléséért, a Községi Sportegyesületben végzett nélkülözhetetlen tevékenységéért)

A Rigó József ÁMK és a Rigó József Általános Iskola évek óta Bugacot népszerűsítő kézműves foglalkozások önkéntesei
(a színvonalas, példamutató, értékes munkáért, amellyel rendszeresen hozzájárulnak községi rendezvényeink sikeréhez, amellyel Bugac hírnevét öregbítik, településünk jó hírét erősítik)

2018.
A Bugaci Tanyaszínház Társulata
Azért a szerepvállalásért, amellyel 2010 óta tehetségükkel, kitartásukkal, szorgalmukkal igazi színházi élményt közvetítenek a bugaci lakosságnak, a környező települések közönségének- felhőtlen perceket, önfeledt szórakozást kínálva….Az önzetlenül segíteni tudó  társadalmi érzékenységért- a jótékonysági előadásokért…Mindazért a tevékenységért, amellyel Bugac település jó hírét erősítik szűkebb és tágabb környezetünkben.

Varga Mihályné Székely Emese
Azért az önzetlen, lelkiismeretes munkáért, amellyel a Nyugdíjas Klub néptánccsoportját vezette a kezdetektől, a Kálmán Lajos Népdalkörben nyújtott nélkülözhetetlen, színvonalas tevékenységéért, azért a példamutató, értékes munkáért, amellyel rendszeresen hozzájárult községi rendezvényeink sikeréhez.

2019.

A Női Sakk Magyar Válogatott tagjai:
Varga Klára és Juhász Barbara

akik kiemelkedő sportteljesítményükkel és tanulmányi eredményükkel öregbítik községünk hírnevét, sportolói tevékenységükkel példát mutatnak és ösztönzik a fiatalok generációit a céljaik elérésében.

György László
fafaragó
aki értékes munkásságával hozzájárul településünk hírnevének erősítéséhez, és színvonalas alkotásaival teszi szebbé köztereinket és intézményeinket.

2020.

Szociális Szolgáltató Központ dolgozói
részére

a szociális ellátás terén végzett lelkiismeretes, példamutató munkájukért, az idősek iránti elkötelezettségükért, segítőkészségükért és kifejezetten azért az áldozatos helytállásért, amelyet a veszélyhelyzet idején tanúsítottak Bugac település rászoruló lakóinak zavartalan ellátása érdekében.

/Szatmári Anett, Fodor Kitti, Ország Győző Imréné, Dobi-Kullai Patrícia, Neumair Gyöngyi Gizella, Patyi Ildikó Melinda, Vetró Ilona, Winter –Lesták Csilla Katalin, Lesták Zoltán, Szalai Károly/

 

Váradiné dr. Gazda Mária
részére
a több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, a Bugaci lakosokért tett  lelkiismeretes fogorvosi munkájáért, azért, hogy munkaidőn túl is rendelkezésére állt a lakosságnak, valamint, hogy önzetlenül segítette az önkormányzat fogorvosi ellátással kapcsolatos tevékenységét.

2021.

Szeleczki Sándor
részére

a közösségében vállalt önzetlen, lelkiismeretes munkájáért, amellyel rendszeresen hozzájárul a rendezvényeink megörökítéséhez, népszerűsítéséhez, településünk jó hírnevének erősítéséhez.


Kiri Sándorné
a Rigó József Általános Iskola intézményvezetője
részére

a pedagóguspályán töltött 40 év szakmai munkájának elismeréséül, az iskola vezetése alatt tanúsított áldozatos helytállásáért, a bugaci gyermekek nevelésében kifejtett, odaadó tevékenységéért, a Rigó József Általános Iskola fejlesztését megcélzó pályázatok előkészítésében/megvalósításában végzett önzetlen, lelkiismeretes munkájáért.


"BUGAC KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" kitüntetettek

1998.
DR. SZABÓ GÁBOR (nyugdíjas állatorvos)

2000.
HERBÁLY JÁNOSNÉ (Bugaci Népdalkör vezetője)

2004.
NÉHAI ABONYI IMRE (fogathajtó világbajnok) POSZTUMUSZ

2010.
RIGÓ JÓZSEF (néptanító, igazgató) POSZTUMUSZ
SINKÓ SÁNDOR (néptanító, igazgató) POSZTUMUSZ

2014.
SZEMERÉDY FERENCNÉ
(nyugdíjas iskolaigazgató helyettes, a helyi Nyugdíjas Klub vezetője)
ENDRE IMRE
(nyugalmazott polgármester, alpolgármester)

2019.
Fekete József

nyugdíjas pedagógus
a bugaci gyermekek nevelésében végzett munkájáért- azon élmények és értékek átadásáért, amelyre több generáció példaként és nagy tisztelettel emlékezik, Bugac több évtizedes múltjának fotódokumentációkban történt megörökítéséért, településünk közösségi életében vállalt aktív szerepéért: a Társult Képviselő-testületben nyújtott sokéves, hasznos, segítő tevékenységéért.

 „BUGAC NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK”

kitüntető díja

2021.

 Feketéné Hoffmann Katalin
részére

azért a lelkiismeretes, kimagasló munkáért, amit évek óta töretlenül nap mint nap tanúsít a település szolgálatában.

Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu
X