Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás ingatlanok eladás útján történő értékesítésére.

Ajánlatkérő (ingatlan tulajdonos)

Neve: Bugac Nagyközségi Önkormányzat

Címe: 6114 Bugac Béke u.10.

Telefon: 76/575-100

E-mail: pmhivatal@bugac.hu

Ajánlatkérő nevében eljáró személy: Szabó László polgármester (polgarmester@bugac.hu)

a)  Bugac Nagyközségi Önkormányzat pályázat útján értékesítésre meghirdeti:

Bugac Alkotmány u.1. hrsz: 384

Az ingatlan alapterülete, megnevezése és kikiáltási ára:

  • Hrsz: 384
  • Terület: 1342 m2
  • Lakóépület hasznos alapterülete: 135 m2
  • Kikiáltási ár: 23.600.000,-Ft
  • Megnevezés: kivett lakóház, udvar        

b) Az ingatlanok terhei, előírások: Az ingatlanok rendelkeznek közművekkel. Az ingatlanokat jelzálog jog nem terheli.

c) A vételár kifizetése egy összegben kell, hogy megtörténjen a j) pontban jelölt, az elővásárlási joggal érintett szervezet, elővásárlási jogról való lemondásának nyertes ajánlattevő felé való közlésétől számított 8 napon belül.

d) Az ingatlan(ok) megtekinthető: A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatallal egyeztetett időpontban.

e)  Pályázatok benyújtásának határideje: 2024. február 13. (kedd) 16:00 óra 

f)  Pályázat benyújtásának helye, módja: Bugac Nagyközségi Önkormányzat, Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 6114 Bugac, Béke u.10. A pályázatokat lezárt borítékban személyesen, postai úton, vagy futár szolgálattal lehet benyújtani a benyújtási határidőig. A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Bugac Alkotmány u.1. szám alatti ingatlan”  - Felbontás nélkül a jegyzőnek adandó!” Ajánlatkérő kizárólag azokat a pályázatokat fogadja be, amelyek a benyújtási határidőig beérkeztek az ajánlatkérőhöz.

g)   A pályázaton az alábbiak teljesítése mellett az ajánlattevő vehet részt:

- akinek nincs adó tartozása Bugac Nagyközségi Önkormányzat, valamint a NAV felé. Erről szóló igazolás   benyújtása szükséges az ajánlattal együtt,

j) Az ingatlanokra elővásárlási joga van a Magyar Államnak. Az elővásárlási jogról való lemondás az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele.

k)  Amennyiben több azonos tartalmú ajánlat érkezik be, melyek egyenként a legjobb ajánlattevőnek bizonyulnak, úgy az önkormányzat képviselő-testülete az azonos tartalmú ajánlatot adókat tárgyalásra hívja fel, és élve az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 8/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet 28. §-ban foglaltakkal, a jelenlegi pályázati eljárás útján történő értékesítésről áttér a versengő ajánlatkérésre, ezen pályázók tekintetében. 

l)    A pályázatok kötelező tartalmi elemei:

  • A pályázatot 1 példányban papír alapon,
  • Felolvasó lap, amely tartalmazza a pályázó adatait (név, cím, nem természetes személy esetén a képviselő nevét, telefonszám, e-mail cím, adószám), az ajánlat összegét és az ajánlattevő által alá van írva.
  • Amennyiben nem természetes személy nyújtja be a pályázatot, csatolni kell a cégkivonatot, vagy alapító okiratot, valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát,
  • ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy az ajánlatát a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja. 

m) A pályázatok felbontásának helye, ideje: 2024. február 14. (szerda) 16:00 óra Helye: Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal, Bugac Béke u.10. Tárgyalóterem.

A bontási eljárást az ajánlatkérő nevében eljáró személy által kijelölt bontási bizottság folytatja le. A bontáson részt vehet a bontási bizottságon túl az ajánlattevő, vagy az Ő írásbeli megbízással rendelkező megbízottja, valamint Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai.

n) A pályázat módosítását kizárólag írásban, a www.bugac.hu weboldalon történő közléssel teszi meg az ajánlatkérő.

o) Az Ajánlatkérő nevében az ajánlatok megismerését követően, a Képviselő-testület dönt az ingatlanok értékesítéséről. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatok megismerését követően indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa az eljárást.

p) Érvénytelen a pályázat:

- amennyiben az ajánlattevő nem csatolja be a jelen pályázati felhívásban jelölt iratokat és ennek a hiánypótlási felhívás keretein belül sem tesz eleget,

Melléklet:

- Felolvasó lap

Bugac, 2024. február 05.

Szabó László
polgármester

2024-02-05
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu
X