Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Pályázat

Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, 6114 Bugac, Béke utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi nevelési program és a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • Pályázó nyilatkozata, arról, hogy személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 24.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6114 Bugac, Béke utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKH/1166-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Endre Edit részére a bugaciovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bugac.hu - 2023. január 6.

2023-01-05
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu