Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Pályázati felhívás

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű. 2022. augusztus 15. napjától 2023. április 30. napjáig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Hatósági és Titkársági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Képviselő-testületi ülések előkészítése, szervezése, Bizottságok működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Jegyzőkönyvek, határozatok megszövegezése, leírása. Testületi határozatok nyilvántartásának vezetése, önkormányzati rendeletek nyilvántartása és karbantartása. A Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatainak nyilvántartása és karbantartása. Postázási feladatok biztosítása. Beérkező ügyiratok központi iktatása és irattárazása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. vagy 27. pontja szerinti végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Közgazdasági szakközépiskolai végzettség, gyors- és gépírás
 • "B" kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez, tárolásához való hozzájárulásról,

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.augusztus 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 04.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rádiné dr. Tabi Anita nyújt, a 76/575-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6114 Bugac, Béke utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
 • Elektronikus úton Rádiné dr. Tabi Anita részére a jegyzo@bugac.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Rádiné dr. Tabi Anita, Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 10.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el, a Hivatalt fenntartó önkormányzatok Polgármestereinek egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 08.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bugac.hu - 2022. július 04.

 

2022-07-06
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu