Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Pályázat

Rigó József ÁMK Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Rigó József ÁMK Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Rigó József ÁMK Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Rigó József ÁMK Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása az intézményvezető szakmai irányításával.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Az alkalmazás feltétele, hogy a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • Büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai fényképes önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és arról, hogy a pályázó nem áll tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez, tárolásához való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rádiné dr. Tabi Anita nyújt, a 76/575-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Rigó József ÁMK Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6114 Bugac, Béke utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKH/IFT/13/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Rádiné dr. Tabi Anita részére a jegyzo@bugac.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Rádiné dr. Tabi Anita, Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat az intézmény vezetője bírálja el, az intézmény fenntartójának egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bugac.hu - 2021. június 7.


2021-06-06
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu