Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Pályázat

Bugac Nagyközség Polgármesterea közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőmunkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, , Egyetem igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser,
 • releváns szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítványok másolat
 • közigazgatás vagy jogi szakvizsga
 • nyilatkozat az állás betöltésére vonatkozó összeférhetetlenség fennállásáról
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja,
 • A 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1 számú melléklete szerinti fényképpel ellátott önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. május 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó László nyújt, a +36708855767-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6114 Bugac, Béke utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKH/183/2020 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Elektronikus úton Szabó László részére a polgarmester@bugac.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Szabó László, Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 10.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
munkáltatói jogkör gyakorlója a közös hivatalt létrehozó megállapodás szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bugac.hu 2020. március 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

2020-03-13
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu