Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Álláshirdetés

A Szociális Szolgáltató Központ - Bugac a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szociális Szolgáltató Központ - Bugac gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 25.§ szerinti házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • Középfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti "gondozó" végzettség,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
Elvárt kompetenciák:
  • magas fokú empátia és kommunikációs készség,önálló munkavégzés,terhelhetőség,csapatszellem,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata. Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rádiné Tabi Anita nyújt, a 36-70/453-7091 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Bugac címére történő megküldésével (6114 Bugac, Béke utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó.
  • Elektronikus úton Rádiné Tabi Anita részére a szocszolgkp@gmail.com E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Rádiné Tabi Anita, Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok alapján az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 29.
2020-01-08
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu