Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
BUGAC- és BUGACPUSZTAHÁZA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Házi segítségnyújtás

Gondozónők:   Ország Győzőné Lívia 30/190-1868

                        Winter-Lesták Csilla Katalin 30/190-2063

                        Dobi-Kullai Patrícia 30/190-1863

 

Az intézmény ezen ellátás keretén belül gondoskodik azokról az időskorú, beteg személyekről, akik otthonukban, lakókörnyezetükben önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, az önálló életvitel fenntartásához segítségre szorulnak.

Az ellátás magába foglalja mindazon módját a saját lakáson történő segítségnyújtásnak, amelyet a rászoruló kora, egészségi állapota miatt elvégezni már nem, vagy csak részben képes. Segítséget jelent az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában.

Összetett, szerteágazó tevékenységével – amely az életvitel minden területére kiterjed – teljes körű, kiszámítható, szükséglet szerinti gondozást biztosít a rászorulóknak. Folyamatosságával biztonságérzetet jelent az ellátottaknak.


Házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, mely az intézményvezető feladata. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

 

A szakmai jogszabály által meghatározott gondozási tevékenységek:

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklete alapján


Személyi gondozás keretében a házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei

1.)    Szociális segítés keretében:

 • A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
  • takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
  • mosás
  • vasalás
 • A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
  • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
  • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
  • mosogatás
  • ruhajavítás
  • közkútról, fúrtkútról vízhordás
  • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
  • télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
  • kísérés
 • Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
 • Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

2.)    Személyi gondozás keretében:

 • Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
  • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
  • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
  • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
  • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
 • Gondozási és ápolási feladatok körében:
  • mosdatás
  • fürdetés
  • öltöztetés
  • ágyazás, ágyneműcsere
  • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
  • haj, arcszőrzet ápolás
  • száj, fog és protézis ápolása
  • körömápolás, bőrápolás
  • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
  • mozgatás ágyban
  • decubitus megelőzés
  • felületi sebkezelés
  • sztómazsák cseréje
  • gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
  • vérnyomás és vércukor mérése
  • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
  • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
  • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
  • a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

 

Szociális segítés keretében a házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei

Szociális segítés keretében:
 • A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
  • takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
  • mosás
  • vasalás
 • A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
  • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
  • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
  • mosogatás
  • ruhajavítás
  • ágyazás, ágyneműcsere
  • közkútról, fúrtkútról vízhordás
  • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
  • télen hó eltakarítás és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt
  • kísérés
 •  Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
 • Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Az ellátás igénybevétele önkéntes és térítési díj köteles. Az ellátást az erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatványon az intézményvezetőnél lehet igényelni.

A házi segítségnyújtás igénybevételének módja:

1.) A kérelmező (vagy hozzátartozója) jelzi az igényét a Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezetőjénél.

2.) A részletes tájékoztatás után a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó, erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatvány kitöltésére kerül sor.

3.) A jövedelemnyilatkozat és a becsatolt igazolások (személyi igazolvány, lakcímkártya,TAJ kártya, nyugdíjszelvény/összesítő másolata) alapján az intézményvezető megállapítja a kérelmező egyéni jövedelmét, ez alapján történik a személyi térítési díj megállapítása.

4.) Megállapodás kötése az intézménnyel.


Házi segítségnyújtás térítési díja az egyéni jövedelem alapján:

2019. évi személyi térítési díjak


Jövedelem

Térítési díj mértéke

Térítési díj összege házi segítségnyújtás

Szociális segítés

Térítési díj összege házi segítségnyújtás

Személyi gondozás

85.500-Ft felett

100%

600-Ft/ óra

400-Ft/óra

57.000-Ft – 85.500-Ft között

80%

450-Ft/óra

350-Ft/óra

34.200-Ft – 57.000-Ft között

50%

300-Ft/óra

200-Ft/óra

34.200-Ft alatt

20%

120-Ft/óra

80-Ft/óra
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu