Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek

Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezései 2018. január 1-től az önkormányzatok oldaláról is előírják, hogy biztosítani kell ügyeik elektronikus intézhetőségét, továbbá az informatikai együttműködések törvényben foglaltak szerinti kialakítását.

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Bugac Nagyközség Önkormányzata 2018. január 1-ével csatlakozott az önkormányzati ASP rendszer elektronikus ügyintézési szakrendszeréhez, melynek használatával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

Az Eüsztv tv. 8. § (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Kivételt képeznek azon eljárási cselekmények, melyek mindenképen az ügyfél személyes megjelenését követelik meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását teszik kötelezővé. Természetes személy ugyanakkor csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.

Míg a természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervetek az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek. Elektronikus ügyintézésre köteles továbbá az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője, ha az adott ügyintézési cselekmény tekintetben ez értelmezhető.

Az önkormányzati ASP rendszeren belül az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhető el az ügyfelek részére (https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap).


A portál funkciói:
 • Ügyindítás: az ügyindítás tulajdonképpen egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti.

   

  • online űrlapkitöltéssel és rendszeren kívüli (pl. kinyomtatás utáni postai) beküldéssel (azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatás),
  • online űrlapkitöltéssel és beküldéssel (az ügyfél azonosítását igényli),
  • a portálon keresztül az integrált e-Papír szolgáltatás is elérhető, azon ügyekre, amelyekhez nem áll rendelkezésre a konkrét ügyhöz tartozó strukturált űrlap.
 • Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhetik az általuk, a Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is (az ügyfél azonosítását igényli),
 • Adóegyenleg lekérdezés:
 • az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét (az ügyfél azonosítását igényli).

A Portál-on az alábbi ügytípusokhoz kapcsolódó, elektronikusan is kitölthető nyomtatványok találhatóak meg:

 1. helyi adóhoz, és átengedett központi adóbejelentéshez, bevalláshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
 2. ipar kereskedelem szakterülethez kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
 3. hagyatéki eljárással összefüggő kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
 4. szociális ellátáshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
 5. anyakönyvi kivonat kérelem elektronikus nyomtatvány űrlapok
 6. településüzemeltetéssel kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok

Az Önkormányzati Hivatali Portál használatának részletes szabályait Bugac Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.bugac.hu) honlapon találhatják meg.

Kérjük az elektronikus ügyindítás megkezdése előtt az Önkormányzat honlapján található tájékoztatót olvassa át az eredményes ügyintézés érdekében!

Az elektronikus ügyintézésről bővebb felvilágosítást a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézői is nyújtanak.

A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal elérhetősége:

 • Hivatal neve, szervezeti egység megnevezése: Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal
 • ügyfélfogadás helye: 6114 Bugac, Béke u. 10.
 • telefonszám: 76/575-100
 • e-mail cím: pmhivatal[kukac]bugac.hu
 • ügyfélfogadási idő:
  • Hétfő: 7:30 - 16:00
  • Kedd: 7:30 - 16:00
  • Szerda: 7:30 - 16:00
  • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
  • Péntek: 7:30 - 13:00

 

Letölthető dokumentumok:

Önkormányzati Hivatali Portál használata - Általános kitöltési útmutató

Kitöltési útmutató a 2017. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzés adó-bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 2018. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzés adó-bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 2017. évben kezdődött adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó bevallásáról

 

Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu
X