Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek

Kedvezményezett neve: Bugac Nagyközségi Önkormányzat
Projekt címe: Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem
Megítélt támogatási összeg: 999 999 510 Ft
Megítélt többlettámogatás: 137 073 615 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: 2017.07.17.
Projekt kezdete és vége: 2017.08.01.-2023.11.30.
Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001

Tájékoztató Bugac Nagyközségi Önkormányzat TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosítószámú, „Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem” című projekt megvalósításról. A fejlesztést Bugac Nagyközségi Önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel együtt, konzorciumban valósítja meg.

 

A TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáit a vállalkozási szerződés és a műszaki tervdokumentáció szerint a kivitelezést végző vállalkozó befejezte.

2022. május 27-én befejeződött a műszaki átadás-átvételi eljárás, az elkészült munka átvételre került.

Látogatóközpont átriuma éjjel

Látogatóközpont átriuma

Fogadótér recepcióval és kávézóval

Látogatóközpont épülettömbje DK-i oldal

 

Kerékpárral is járható gyalogutak

A kivitelezési feladatok között szereplő, Bugacot a Látogatóközponttal összekötő gyalogosút elkészült. Ez részben a Malomházi dűlőn újonnan épült murvás sétaút, valamint a Félegyházi út melletti szilárd burkolatú út. A látogatóközponthoz kapcsolódó parkolók és utak műszaki átadása hamarosan elkezdődik.

A Látogatóközpont parkolója

Az épület tereibe kerülő kiállítási tartalmak elkészítése, a szükséges eszközök és berendezések beszerzése folyamatosan zajlik. A Látogatóközpont várhatóan 2023. év elejétől várja a látogatókat.

-----------------------------------

Tájékoztató Bugac Nagyközségi Önkormányzat TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosítószámú, „Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem” című projekt megvalósításról. A fejlesztést Bugac Nagyközségi Önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft-vel együtt, konzorciumban valósítja meg.

Az Aranymonostor látogatóközpont főépületének kivitelezése 70 %-os készültségi fokon áll. Jelenleg a belső terek burkolási munkálatainak befejezése mellett a gépészeti és elektromos szerelések, a belső falfelületek festése zajlik.Az időjárás enyhülése után a vállalkozó megkezdi az épület külső homlokzatának felületkialakítását és festését.

A kapcsolódó parkolók és utak építése, a parkoló világításának kivitelezése már közel teljesen elkészült.

A kivitelezési feladatok között szereplő, Bugacot a Látogatóközponttal összekötő gyalogosút megvalósításának munkálatai elkezdődtek. Ennek egyik része a Malomházi dűlőn újonnan kiépülő murvás sétaút, valamint a Félegyházi út mellett a meglévő, rossz állapotú kerékpárral is járható szilárd burkolatú út.

A kivitelezési munkálatokkal párhuzamosan továbbra is zajlik a látogatóközpontba kerülő kiállítási tartalmak szakmai megvalósítása.

A kiállításhoz szükséges eszközök beszerzésének 1. sz. közbeszerzési eljárása előzetes ellenőrzés alatt áll, a bemutatást segítő és a múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz szükséges eszközök, berendezések beszerzésének, a kiállítás építésnek a közbeszerzési eljárásai előkészítés alatt állnak.

Az építőiparban az elmúlt időszakban tapasztalható beszerzési nehézségek miatt az eredetileg tervezettől eltérően az Aranymonostor Látogatóközpont várhatóan 2023. év elejétől várja a látogatókat.

 

--------------------------------------

Tájékoztató Bugac Nagyközségi Önkormányzat TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosítószámú, „Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem” című projekt megvalósításról. A fejlesztést Bugac Nagyközségi Önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft-vel együtt, konzorciumban valósítja meg.

Az Aranymonostor látogatóközpont főépületének kivitelezésére a közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójával 2021. február 5-én került sor a szerződés aláírására. A munkaterület átadása után a kivitelező megkezdte az építést. Jelenleg a látogatóközpont alapozása zajlik.


A 1305/2021. (V.21.) Korm. határozat alapján megítélt 137 073 615 Ft többletforrással kiegészülve, a kapcsolódó parkolók és utak építésére megkötött vállalkozó szerződés is hatályba lépett, a fejlesztés így zökkenőmentesen folytatódhat.

A kivitelezési munkákkal párhuzamosan zajlik a látogatóközpontba kerülő kiállítási tartalmak szakmai megvalósítása, melyek várhatóan az év második felére befejeződnek.

A bugaci Pétermonostor tíz éve tartó ásatássorozatának köszönhetően a tervezett kiállítási tartalmak segítségével a látogatók megismerhetik a feltárt Árpád-kori monostort és az itt előkerült számos, különleges leletet.

A kiállításhoz, múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz szükséges eszközök, berendezések beszerzésének, a kiállítás építésnek a közbeszerzési eljárásainak előkészítése jelenleg zajlik.

A tervek szerint az Aranymonostor Látogatóközpont 2022. nyár elejétől tárja ki kapuit a látogatók előtt.

Részlet az élményfilmből

Kódex nemesmásolatok
--------------------------------------

Tájékoztató Bugac Nagyközségi Önkormányzat TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosítószámú, „Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem” című projekt megvalósításról. A fejlesztést Bugac Nagyközségi Önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft-vel együtt, konzorciumban valósítja meg.

A fejlesztés megvalósításának jelenlegi szakaszában a beruházás kivitelezésének közbeszerzése a beérkezett ajánlatok elbírálásánál tart. A fogadóépületben helyet kapó, a modern kiállításművészet széles spektrumát bemutató interaktív kiállítás folyamatosan készül. A kiállítótér alaphangulatát a pusztulásra emlékeztető égett fa, és az Árpád-kor gazdagságát idéző arany tompa ragyogása adja meg.

 

A Bugac mellett fekvő Monostordomb környezetében 2010-ben kezdődtek régészeti feltárások. A tudomány számára egészen addig ismeretlen régészeti lelőhely mára fogalommá vált az Árpád-kor kutatásában. Az egykori Péterin az 1050-es években indult az élet, minden bizonnyal tudatos királyi telepítés következtében. A rendi monostort 1130 és 1140 között alapította a kor kiemelkedő főúri családja, a Becs-Gergely nemzetség. A fontos hadi és kereskedelmi út mentén fekvő stratégiai helység, a 12-13. század fordulójára a Duna-Tisza köze szakrális és gazdasági központjává nőtte ki magát. A korszakot tekintve hatalmas kiterjedésű és városias település életének végét, egyértelműen az 1241-42. évi tatárjárás okozta. A helyszínen folyamatosan zajló régészeti feltárások tömegesen hozzák felszínre az Árpád-kori Magyarország kiemelkedő gazdagságának, nagyhatalmi státuszának bizonyítékait. Az eddig példátlannak tekinthető mennyiségű és minőségű leletanyag teljes összképet nyújt Magyarország legdicsőségesebb időszakáról. Ez az unikális tárgy-együttes egyben alkalmat ad arra is, hogy a térségnek és az országnak a korban betöltött szerepét, anyagi kultúráját és hagyatékát – a korabeli forrásokkal egyébként összhangban, – több szempontból is felül lehessen vizsgálni.

Egyedülálló, cseppekkel díszített „szíriai” üvegpohár. Szentföld, keresztes államok, 1200 k. Idekerülése a kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokkal, de a magyar keresztes hadjárattal is magyarázható.

Evangélium fedőlapjának agancsból faragott, hegyikristály és üvegberakásos veretei, Szent János evangélista szimbóluma, a sas ábrázolásával. Németország, 1200 k.

Körmeneti keresztet díszítő aranyozott, zománcozott szent alakok a Franciaországi Limoges-ból, 12-13. század

A kiállítási tartalmak, virtuális rekonstrukciók, dokumentum és élményfilm készítése folyamatban van.

Az attraktív panorámafilm különleges látványvilágával elvarázsol, felidézi az évszázadokkal korábban létrehozott, mára ismeretlenné vált világot, és a pusztulást, amely véget vetett ennek. Teszi ezt úgy, hogy az újraéledés reményét is biztosítja számunkra. A film célja a varázslat, a hangulatkeltés, felkészítés a kiállítás nyújtotta élmények és információk befogadására. A múltnak és a jelen valóságának együttes megjelenése a Gyűrűk urán, és Avataron felnőtt generációt megpróbálja a saját múltja iránt érzett büszkeségre csábítani.

Részlet az animációs filmből

A fogadóépületet és a romterületet sétaút köti össze, ahol a Magyar Szentek szobrai sorakoznak. A projekt ütem keretében Szent István, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Margit, és a feltámadt Krisztus szobra készül el.

Az 5/4-es szobrok modelljei elkészültek, talapzatra helyezve, eredeti méretükben, és magasságukban. A modellek látványa igazolta, hogy mind a posztamens tervezett magassága, mind a szobrok mérete, mind a megformálásuk, stílusuk elérte azt az eredményt, amelyet a projekt előzetesen megcélzott. Kivételes szobrászati teljesítmény, és minőség látható. Kissé eltérve a szokottól, mégis felismerhetően, és azonosíthatóan, de nem unalomig ismételten jelennek meg a szentek szobrainak attribútumai. Kivétel nélkül, egyenként is rendkívül látványosak. Külön figyelmet érdemel a feltámadt, hegyről lefelé tartó Krisztust ábrázoló szobor, amely elkészülte után nemcsak itthon lesz egyedülálló a maga nemében.

------------------------------------------

A fejlesztés megvalósításának jelenlegi szakaszára a beruházáshoz szükséges területek megvásárlásra kerültek, a látogatóközpont területének kötelező, előzetes régészeti feltárása lezárult.

Elkészült a tervezett kiállítás végleges koncepciója, és ehhez hozzáigazításra került a belső kiállítóterek kiviteli terve. Megjelent a beruházás kivitelezésének közbeszerzési kiírása.


A kiállítási tartalmak, virtuális rekonstrukciók, dokumentum és élményfilm készítése folyamatban van.

Elkészültek és elfogadásra kerültek a Szentek útja projektelem 1:1 méretű szobrai, a végleges művek elkészítése zajlik.


--------------------------------------

2017. július 17. napon aláírásra került a Közreműködő Szervezet és Bugac Nagyközségi Önkormányzat között a támogatási szerződés a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosítószámú, „Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem” című projekt megvalósítására. A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 1.000,00 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívása keretében kerül megvalósításra. A fejlesztést Bugac Nagyközségi Önkormányzat konzorciumban, a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft-vel valósítja meg. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. április 30.


A fejlesztés eredményeként a magyarországi viszonylatban is kiemelkedő Árpád-kori Pétermonostor bemutatása, kulturális és turisztikai célú hasznosítása történik meg. A projekt elemeként látogatóközpont épül, mely közel 1250 m2 területen innovatív kiállításoknak és a látogatók minőségi kiszolgálását biztosító tereknek ad helyet. Elkészül továbbá a monostorrom rendezése, környezetének kertészeti rendezése, a monostorromot és a látogatóközpontot összekötő sétaút, a „Szentek útja”, a turisztikai attrakciót Bugac településsel összekötő kerékpárral is járható gyalogút felújítása.


További információ kérhető:

Tóth Marianna, pályázati referens
Telefonszám: +36 70 453 7804

e-mail cím: 
toth.m.mariann@gmail.com


Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu
X