Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal
által ellátott feladatokJegyző
Rádiné dr. Tabi Anita   Telefon: 76/575-100/116-os mellék
 • Önk. testületek működésének biztosítása
 • Pályázatok elkészítése, koordinálása
 • Jogi, törvényességi feladatok
 • Társulással kapcsolatos feladatok

Népesség, szociális igazgatás

Seregélyné Fekete Ibolya     főelőadó Telefon: 76/575-100/103-as mellék
 • Szociális ügyek
 • Népesség nyilvántartási ügyek végzése
 • Anyakönyvi feladatok ellátása
 • Hagyatéki ügyek intézése
Titkárság

Némedi Varga Klára előadó Telefon: 76/575-100/104-es mellék
 • Az Önkormányzati Hivatal postaforgalmával, az ügyiratok iktatásával kapcsolatos feladatok ellátása
 • Az irattár kezelése
 • A telefonközpont, fénymásológép kezelése
 • Méhészek nyilvántartása
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
Szabó Csilla előadó Telefon: 76/575-100/103-as mellék
 • Termőföld vételi, bérleti ajánlatokkal kapcsolatos feladatok ellátása
 • Központi Címregiszter vezetése
 • Hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézés
Dancsecs Hajnalka előadó Telefon: 76/575-100/107-es mellék
 • Képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyv vezetése
 • Önkormányzati rendeletek, határozatok nyilvántartása
 • A Polgármesteri Hírlevél kiadvány elkészítése
Önkormányzati gazdálkodás
Trájer Ildikó főtanácsos Telefon: 76/575-100/115-ös mellék
 • Bugac és Bugacpusztaháza községek költségvetésével kapcsolatos feladatok végzése
 • Költségvetési koncepció, előterjesztés összeállítása
 • Évközi és évvégi zárszámadás, információ szolgáltatás
 • Intézményi ellenőrzés
 • Lakásbérletekkel kapcsolatos ügyintézés
 • Banki utalással kapcsolatos ügyintézés
 • Számlák kiállítása
 • Pénzforgalmi jelentés, mérleg készítés
 • Könyvelés végzése minden intézmény tekintetében
 • Pénzforgalmi jelentés, mérleg készítés
 • Nyilvántartások vezetése

Kovácsné Manga Margit vezető főtanácsos Telefon: 76/575-100/110-es mellék
 • Házipénztár kezelése
 • Közmunka Programok bonyolítása
 • Nyilvántartások vezetése
 • Bugac és Bugacpusztaháza községek költségvetésével kapcsolatos feladatok végzése
 • Költségvetési koncepció, előterjesztés összeállítása
 • Évközi és évvégi zárszámadás, információ szolgáltatás
 • Statisztikai jelentések készítése
 • Intézményi ellenőrzés
 • Lakásbérletekkel kapcsolatos ügyintézés
 • Pénzforgalmi jelentés, mérleg készítés
 • Könyvelés végzése minden intézmény tekintetében
 • Pénzforgalmi jelentés, mérleg készítés 
 • Nyilvántartások vezetése

Szíjjártó Mónika   Telefon: 76/575-100/109-es mellék
 • pályázati referens (EFOP)

Mizsei Istvánné
főelőadó Telefon: 76/575-100/102-es mellék
 • Munkaügyi feladatok végzése az önkormányzat és intézményei tekintetében

Falusi Zsanett előadó Telefon: 76/575-100/105-ös mellék
 • Iparűzési adóval, vállalkozók kommunális adójával, magánszemélyek kommunális adójával, gépjárműadóval, idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyintézés mindkét település vonatkozásában
 • Adóigazolások kiadása
 • Adóbehajtási ügyekben való közreműködés
 • Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó ügyintézése mindkét település vonatkozásában

Tóth Mihály vezető főtanácsos Telefon: 76/575-100/106-os mellék
 • Közreműködik építéshatósági ügyekben
 • Temetői nyilvántartás vezetése
 • Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter kezelése
 • Önkormányzati beruházások előkészítése, bonyolítása
 • Részt vesz pályázatok elkészítésében
 • Ellátja az önkormányzati utak, közutak karbantartásával kapcsolatos feladatokat
 • Birtokvédelmi ügyek intézése
 • Természetvédelmi feladatok elvégzése
 • Telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyek
 • Működési engedélyek kiadása, módosítása
 • Kereskedelmi szálláshelyek osztályba sorolása
 • Falusi szálláshelyek nyilvántartása
 • Mozgóárusítás engedélyezése
 • Vendéglátó, kereskedelmi egységek ellenőrzése
 • Hivatali gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés
 • Adó és értékbizonyítványok kiadása

Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu