Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Álláshirdetés

A Szociális Szolgáltató Központ - Bugac a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szociális Szolgáltató Központ - Bugac családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás családsegítői tevékenységének ellátása a szociális munka módszereivel a vonatkozó szakmai jogszabályok és szakmai protokollok alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. melléklet II.rész 1. pontjában meghatározottak szerint,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • családokkal, munkanélküliekkel, hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal való segítő tevékenység - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • Szociális érzékenység, magas fokú empátia és kommunikációs képesség, határozottság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.
  • Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rádiné Tabi Anita nyújt, a 76/372-512, 70/453-7091 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Bugac címére történő megküldésével (6114 Bugac, Béke utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-21/2018 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő. vagy
  • Elektronikus úton Rádiné Tabi Anita részére a szocszolgkp@gmail.com E-mail címen keresztül vagy
  • Személyesen: Rádiné Tabi Anita, Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok alapján az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

2018-08-03
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu