Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Pályázati felhívás - civilszervezetek pénzügyi támogatására

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Községekben működő civil szervezetek pénzügyi támogatására.

A pályázat célja:

A Magyarországon cégbírósági nyilvántartásba vett bugaci, bugacpusztaházi székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet bugaci szervezettel is rendelkező civil szervezetei számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési támogatás biztosítása.

Támogatottak köre:

Bugac és Bugacpusztaháza területén működő és bejegyzett társadalmi és egyéb szervezetek, amelyeket a támogatásra irányuló kérelmének, illetve pályázatának benyújtása előtt legalább egy évvel jogerősen a bíróság nyilvántartásba vett.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • magánszemélyek
 • pártok,
 • munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek,
 • biztosító egyesületek,
 • egyházak,
 • tömegmozgalmak,
 • valamit azok a civil szervezetek, amelyek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

Nem részesülhet támogatásban:

 • az a pályázó, amely az önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
 • az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő támogatási célnak,
 • az a pályázat, amely nem felel meg a felhívásban előírt formai és tartalmi követelményeknek,
 • az a pályázó, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,
 • az a pályázó, amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,
 • az a pályázó, amely a korábban az önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használt fel,
 • az a pályázó, amely a tárgyévet megelőző évben az Önkormányzattól pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról a támogatási megállapodásban rögzített határideig nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel,

Pályázati díj: nincs

A pályázatok benyújtásának módja: Papír alapon a mellékelt adatlap kitöltésével postai úton vagy személyesen a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalban.
Cím: 6114 Bugac, Béke u. 10. 

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb tárgyév április 15.

Rendezvény esetén a pályázat kizárólag a tárgyévben megvalósuló rendezvényekre nyújtható be.
A pályázatot a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
A pályázatokról Bugac és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzatok Társult Képviselő-testülete dönt a benyújtási határidőt követő következő ülésen. A döntés eredményéről a pályázó értesítést kap. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.
A pályázat benyújtására és elbírálására az önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

Az elszámolás rendje: Az elszámolásokat papír alapon kell benyújtani a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Az elszámolás határideje a tárgyév december 15. napja, illetve rendezvény támogatása esetén a megvalósítást követő 60. napon belül.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás folyósítása: A támogatást a Bugac Nagyközségi Önkormányzat a támogatási szerződésben foglaltak szerint folyósítja.

Nyomtatványok:

2017-03-31
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu