Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
BUGAC- és BUGACPUSZTAHÁZA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Házi segítségnyújtás

Gondozónők: Dobi Mihályné (Marika)

                        Szabó Magdolna

                        Kullai Patrícia

 

 Az intézmény ezen ellátás keretén belül gondoskodik azokról az időskorú, beteg személyekről, akik otthonukban, lakókörnyezetükben önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, az önálló életvitel fenntartásához segítségre szorulnak.

Az ellátás magába foglalja mindazon módját a saját lakáson történő segítségnyújtásnak, amelyet a rászoruló kora, egészségi állapota miatt elvégezni már nem, vagy csak részben képes. Segítséget jelent az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában.

Összetett, szerteágazó tevékenységével – amely az életvitel minden területére kiterjed – teljes körű, kiszámítható, szükséglet szerinti gondozást biztosít a rászorulóknak. Folyamatosságával biztonságérzetet jelent az ellátottaknak.


Házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, mely az intézményvezető feladata. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

 

A szakmai jogszabály által meghatározott gondozási tevékenységek:

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklete alapján

„II. A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei

1. Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

1.1. információnyújtás, tanácsadás

1.2. mentális támogatás

1.3. családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

1.4. az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

1.5. ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

1.6. segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet  elhárításában

2. A személyi higiénia megtartásában való közreműködés körében:

2.1. mosdatás

2.2. fürdetés

2.3. öltöztetés

2.4. ágyazás, ágyhúzás

2.5. inkontinens beteg ellátása

2.6. haj, arcszőrzet ápolás

2.7. száj, fog és protézis ápolás

2.8. körömápolás, bőrápolás

3. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

3.1. takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

3.2. mosás

3.3. vasalás

4. A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

4.1. bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)

4.2. segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

4.3. mosogatás

4.4. ruhajavítás

4.5. közkútról, fúrtkútról vízhordás

4.6. befűtés, tüzelő behordása kályhához

4.7. télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt

5. A fizikai támogatás körében:

5.1. etetés, itatás

5.2. mozgatás ágyban

5.3. felfekvéskezelése

5.4. sebellátás

5.5. gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése

5.6. vérnyomás és vércukor mérése

5.7. hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

5.8. kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, használat betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

6. A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése

7. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése”

Az ellátás igénybevétele önkéntes és térítési díj köteles. Az ellátást az erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatványon az intézményvezetőnél lehet igényelni.

A házi segítségnyújtás igénybevételének módja:

1.) A kérelmező (vagy hozzátartozója) jelzi az igényét a Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezetőjénél.

2.) A részletes tájékoztatás után a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó, erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatvány kitöltésére kerül sor.

3.) A jövedelemnyilatkozat és a becsatolt igazolások (személyi igazolvány, lakcímkártya,TAJ kártya, nyugdíjszelvény/összesítő másolata) alapján az intézményvezető megállapítja a kérelmező egyéni jövedelmét, ez alapján történik a személyi térítési díj megállapítása.

4.) Megállapodás kötése az intézménnyel.


 

 

Házi segítségnyújtás térítési díja az egyéni jövedelem alapján:

2015. évi személyi térítési díjak

Jövedelem

Térítési díj összege házi segítségnyújtás

85.500-Ft felett

400-Ft

57.000-Ft – 85.500-Ft között

350-Ft

34.200-Ft – 57.000-Ft között

200-Ft

34.200-Ft alatt

80-Ft

 vissza


Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu