Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek

Kedvezményezett neve: Bugac Nagyközségi Önkormányzat
Projekt címe: Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem
Megítélt támogatási összeg: 999 999 510 Ft Támogatás mértéke: 100 %
Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: 2017.07.17.
Projekt kezdete és vége: 2017.08.01.-2020.04.30.
Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001


Tájékoztató Bugac Nagyközségi Önkormányzat TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosítószámú, „Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem” című projekt megvalósításról. A fejlesztést Bugac Nagyközségi Önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft-vel együtt, konzorciumban valósítja meg.

A fejlesztés megvalósításának jelenlegi szakaszára a beruházáshoz szükséges területek megvásárlásra kerültek, a látogatóközpont területének kötelező, előzetes régészeti feltárása lezárult.

Elkészült a tervezett kiállítás végleges koncepciója, és ehhez hozzáigazításra került a belső kiállítóterek kiviteli terve. Megjelent a beruházás kivitelezésének közbeszerzési kiírása.


A kiállítási tartalmak, virtuális rekonstrukciók, dokumentum és élményfilm készítése folyamatban van.

Elkészültek és elfogadásra kerültek a Szentek útja projektelem 1:1 méretű szobrai, a végleges művek elkészítése zajlik.


--------------------------------------

2017. július 17. napon aláírásra került a Közreműködő Szervezet és Bugac Nagyközségi Önkormányzat között a támogatási szerződés a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosítószámú, „Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem” című projekt megvalósítására. A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 1.000,00 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívása keretében kerül megvalósításra. A fejlesztést Bugac Nagyközségi Önkormányzat konzorciumban, a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft-vel valósítja meg. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. április 30.


A fejlesztés eredményeként a magyarországi viszonylatban is kiemelkedő Árpád-kori Pétermonostor bemutatása, kulturális és turisztikai célú hasznosítása történik meg. A projekt elemeként látogatóközpont épül, mely közel 1250 m2 területen innovatív kiállításoknak és a látogatók minőségi kiszolgálását biztosító tereknek ad helyet. Elkészül továbbá a monostorrom rendezése, környezetének kertészeti rendezése, a monostorromot és a látogatóközpontot összekötő sétaút, a „Szentek útja”, a turisztikai attrakciót Bugac településsel összekötő kerékpárral is járható gyalogút felújítása.


További információ kérhető:

Tóth Marianna, pályázati referens
Telefonszám: +36 70 453 7804

e-mail cím:
toth.m.mariann@gmail.com

Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu